tameia

Η Prudential Informatics έχει ως στρατηγικό στόχο την υποστήριξη και προώθηση του θεσμού καθώς διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία αλλά και πολυετή εμπειρία τόσο στη σύσταση και διαχείριση Επαγγελματικών Ταμείων όσο και στον τομέα Διαχείρισης Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Συμβολαίων των Ασφαλιστικών εταιρειών. Ο συνδυασμός της γνώσης από τον 2ο και 3ο πυλώνα ασφάλισης είναι το στοιχείο που καθιστά την Εταιρεία πρωτοπόρα και σταθερή επιλογή για την ίδρυση Ταμείων.

Η συνεργασία της Prudential Informatics με σημαντικό Αριθμό Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), αφορά στην ανάληψη, από το προσωπικό της, της διαχείρισης του κύκλου διοικητικών λειτουργιών, υπό τον έλεγχο των εποπτικών αρχών και των θεσμικών οργάνων που προβλέπονται από την νομοθεσία (ΔΣ, ορκωτοί και εσωτερικοί ελεγκτές, διαχειριστές κινδύνων και αναλογιστές). Στο πλαίσιο των δράσεων του, το προσωπικό της Εταιρίας συμμετέχει σε παρουσιάσεις προς ομάδες εν δυνάμει ασφαλισμένων και να συνδράμει με την παρουσίαση του θεσμού των ΤΕΑ και την ερμηνεία των καταστατικών τους.

Λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των υποχρεώσεων που οφείλει να καλύψει κάθε Ταμείο, είναι απαραίτητη η εξασφάλιση σύγχρονου μοντέλου οργάνωσης που θα υποστηρίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό από ηλεκτρονική διαχείριση των λειτουργιών με την χρήση μοντέρνου, διαρκώς βελτιούμενου πληροφοριακού συστήματος. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες οικονομίες κλίμακας που αποτελούν προϋπόθεση για την βιωσιμότητα του οργανισμού και την αντιμετώπιση των διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων επιτήρησης και εποπτείας.

Ο σημαντικός αριθμός πελατών, δίνει στην Prudential Informatics το πλεονέκτημα να εντάσσει κάθε νέο ΤΕΑ Πελάτη σε περιβάλλον υψηλής αυτοματοποίησης και κατάρτισης που επιφέρει σημαντικές οικονομίες κλίμακας οι οποίες ενσωματώνονται σε συνετή τιμολογιακή πολιτική με σκοπό την ενθάρρυνση νέων ενδιαφερόμενων στην σύσταση ΤΕΑ.

Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης